Градски одбори

Академик, проф. др Неђо Ђурић

Рођен је 01.10.1955. године у Пиперима, општине Лопаре, бивша Југославија. Завршио Рударско-геолошки факултет у Тузли, Одсјек примјењена геологија 1978. године. Магистрирао на Рударско-геолошком факултету у Тузли 1986. Докторирао на Рударско-геолошком факултету у Београду 1989. 

Радио у “Геоинжењерингу” Сарајево, комбинату “СОДАСО” Тузла и Рударско-геолошком факултету у Тузли у звањима од вишег асистента до доцента.

Од 1993. године ангажован на Грађевинском факултету у Суботици гдје је прошао кроз сва универзитетска звања до редовног професора универзитета. Оснивач и власник Техничкиог института - истраживачкоразвојни институт у Бијељини.

У протеклом периоду објавио је више од 200 стручних и научних радова у разним часописима, научним скуповима и конгресима у земљи и иностранству. Аутор је пет стручних књиге од којих је једна преведена на мађарски језик. Такође, одговорни пројектант или сарадник на изради преко стотину разних пројеката, студија и елабората.

Оснивач и главни и одговорни уредник часописа „Архив за техничке науке“, кога издаје Технички институт, www.arhivzatehnickenauke.com. Часопис излази два пута годишње. Спада у прву категорију, односно водећи национални часопис. Индексиран у базама: Thomson Реурерс -  (ESCI) Emerging Sources Citation Index, EBSCO Publishing Inc. Cross Ref, DOI Srpska, Cobson Srbija (M24). 

Члан међународних асоцијација: International Association of Hydrogeologists – IAH, International Association oh Hydrological Sciences – IAHS, International Association for Engineering Geology and the environment – IAEG. International Society for Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. Редовни је члан Инжењерске академије Србије.

Од домаћих асоцијација члан је Савеза инжењера и техничара Републике Српске, Удружења геолога Босне и Херцеговине, Друштва за геотехнику Босне и Херцеговине. 

У периоду од 1998 – 2000. године одборник у Скупштини општине Бијељина, од 2001 – 2003. године министар за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналну дјелатност и екологију у Влади Републике Српске, а од 2002 – 2006. године, народни посланик у Скупштини Републике Српске и предсједник Одбора за заштиту животне средине.

Предсједник, а касније члан Научног савјета за израду просторног плана Републике Српске у периоду од 2001 – 2007, као и члан Научног савјета за израду више просторних планова општина у Републици Српској.

Дописни члан Академије наука и умјетности Републике Српске од 2012. године.

Предсједник Одбора за геонауке, Академије наука и умјетности Републике Српске.

Живи у Бијељини, ожењен, отац двоје дјеце.


Датум објаве - 21.07.17