Нова политичка организација основана 05. 02. 2017. регистрована код Основног суда у Бањој Луци 28.03.2017. године под бројем Рп-1/17

Пишите нам

Контакт информације

Предсједник ИЗВОРНЕ СРПСКЕ
академик проф. др Витомир Поповић.

Сједиште странке је у Бањој Луци у улици
Ивана Ф. Јукића број 11 (хотел «Видовић»
први спрат - иза Робне куће «Боска»).

Телефон: 051/491-507
e-mai1: info@izvornasrpska.rs
www.izvornasrpska.rs