Програм Изворне Српске

I ОСНОВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ НАШЕГ ПОЛИТИЧКОГ ДЈЕЛОВАЊА

Изворна Српска је демократска, народна, прогресивна, модерна и самостална политичка организација, отворена за све грађане који прихватају њен Програм и Статут.

Oсновне вриједности којима тежимо су: демократија, заштита универзалних људских права и слобода, владавина права, социјална правда, солидарност, борба против корупције и организованог криминала, просперитетан економски развој.

Република Српска којој тежимо треба да гарантује једнакост свих грађана на начин да закони буду надређени интересима привилегованих појединаца, да је владавина закона неприкосновен императив за сваког појединца и институције на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, простор у којем је достигнут степен независног правосуђа и ефикасног провођења закона, простор у којем дјелују одговорне политичке странке, независни медији, професионалне и деполитизоване институције цивилног друштва.

Своје политичко дјеловање усмјерићемо на економију засновану на пракси савременог менаџмента, инвестиционе атрактивности, рационалном коришћењу природних ресурса и технолошких достигнућа, обезбјеђујући пристојан животни стандард за сваког грађанина Републике Српске.

Јасан и једноставан економски и привредни модел развоја заснован је на реалним потенцијалима Републике Српске и омогућен кроз стратешке специјалне економске односе и партнерства са земљама у региону, а прије свега са Србијом, великим свјетским силама, приоритетно са Русијом, Кином и Индијом, са јасном концепцијом освајања нових тржишта и простора и успостављања стратешке сарадње, посебно у пољопривреди, али ништа мање и у другим областима.

Како би се повратило достојанство свих грађана Републике Српске и омогућило поштовање друштвених права грађанa, али како би се и економски покренула Република Српска, као примаран задатак дјеловања истичемо процесуирање, санкционисање и одузимање имовине од појединаца који су се oбогатили пљачком свог народа и који су уништили привреду Републике.

Отворени смо за сарадњу са свим политичким партијама у земљи и иностранству, које дијеле вриједности и начела, за које се залажемо.

Остварићемо сарадњу са свим грађанским покретима, као и организацијама цивилног друштва, које искрено подржавају наша виђења да Републику Српску учинимо истински демократском, правно уређеном и економски просперитетном, уз пуно поштовање свих народа који живе у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Дјеловаћемо у правцу политичких и свеукупних промјена сагласно савременим изазовима са којима се Република Српска и Босна и Херцеговина данас суочавају.

II ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА

У идеолошко-програмској оријентацији, Изворна Српска ће слиједити програмска начела која дјелујући у симбиози, одражавају њену идејну мисију и цивилазацијску вриједност, која ову странку чине демократском, прогресивном, модерном и антитоталитарном и која су основа за дефинисање програмских циљева странке и основних вриједности странке.
  1. Начело националне политике одражава нашу идеолошку оријентацију зa oчување и заштиту уставноправног положаја Републике Српске у оквиру сложене структуре дејтонске Босне и Херцеговине и очување системских рјешења из Дејтонског мировног споразума. Као странка са префиксом „српска“, своје политичко дјеловање, усмјерићемо на политичко, економско и културно јачање српског националног бића кроз очување његових духовних, културолошких и историјских вриједности, те одржавање добрих веза и сарадње са припадницима српског народа ван граница Босне и Херцеговине. Наше залагање за очување уставноправног положаја Републике Српске у оквиру дејтонске Босне и Херцеговине и очување вријeдности српског народа ни у ком случају не значи да не поштујемо уставно уређење Босне и Херцеговине и друга два конститутивна народа и остале народе који живе у Републици Српској и Босни и Херцеговини, већ напротив, залажемо се за досљедно поштовање Дејтонског споразума и уставног уређења Босне и Херцеговине, принцип равноправности свих народа у Босни и Херцеговини и поштовање права сваког грађанина у Босни и Херцеговини.
  1. Начело политичког плурализма и поштовање права других одражава идеолошку оријентацију Изворне Српске, да начело националне политике не искључује нити умањује слободарске идеје политичког либерализма, односно поштовање основних људских права без обзира на различитост свих нација, поштовање равноправности свих других народа. Један од основних идеолошких принципа нашег дјеловања је, једнака права за све, не мрзити друге због одређених различитости, већ инсистирати на равноправности свих народа и свих грађана не само у Републици Српској и Босни и Херцеговини, већ инсистирати да принцип равноправности и поштовања различитости међу народима постане универзалан идеолошки стандард у цијелом свијету.
  1. Начело демократских принципа као идеолошка оријентација Изворне Српске одређује да се ова странка залаже за основне принципе демократског дјеловања и унапређења унутарстраначке демократије у политичком систему Републике Српске и Босне и Херцеговине, а прије свега, да се залаже за регуларност изборног процеса, изградњу демократских институција, демократску контролу власти, учешће јавности у доношењу одлука, спречавање дискриминације људских права и слобода и слободу информисања.
  1. Начело владавине права одржава идеолошку оријентацију Изворне Српске да се залаже за једнакост свих грађана пред уставом и законом, независност и самосталност правосуђа, борбу против организованог криминала и корупције и правну сигурност грађана.
  1. Начело социјалне правде одражава идеолошку оријентацију Изворне Српске да се залаже за друштво једнаких шанси, смањење сиромаштва, солидарност, права радника, право на заслужену пензију, бољу здравствену заштиту, пуна права и слободе лица са инвалидитетом, просперитетан економски развој.

III ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ

     1. ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА УСТАВНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Република Српска је основана вољом српског народа 09. јануара 1992. године и као федерална јединица Босне и Херцеговине, међународно призната у Дејтону 21. новембра 1995. године, што је и верификовано 14. децембра 1995. године у Паризу, потписивањем међународног уговора Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, познатог под називом Дејтонски споразум.

Полазећи од чињенице да је Дејтонски споразум јасно дефинисао статус Републике Српске у оквиру сложене структуре Босне и Херцеговине, сматрамо недопустивим да се у намјери умањења значаја и обима суверенитета Републике Српске који је Републици Српској признат анексом 4. Дејтонског споразума и Уставом Републике Српске, покушава наметнути концепт да се умјесто „слова“ Дејтонског споразума тумачи тзв. дух Дејтонског споразума. Сматрамо да је наметнути концепт тумачења „духа“а не „слова“ Дејтонског мировног споразума, довео до грубог кршења овог међународног уговора и то најчешће злоупотребом институције Високог представника за Босну и Херцеговину и зато је један од приоритетних задатака Изворне Српске, да легалним правним средствима затражи ревизију преноса ентитетских надлежности на институције Босне и Херцеговине и да затражи покретање поступка за утврђивање одговорности високих представника за Босну и Херцеговину који су октроисаним законима у многим областима грубо нарушили Дејтонски споразум.

У сарадњи са другим политичким субјектима у Републици Српској који дијеле наше ставове о грубом кршењу Дејтонског споразума, залагаћемо се да се све надлежности Републике Српске које су пренесене на институције Босне и Херцеговине, а које штете интересима Републике Српске врате Републици Српској.

У циљу институционалне заштите Републике Српске, свјесни опасности коју носи централизација Босне и Херцеговине са намјером да се укине Република Српска, Изворна Српска ће посветити посебну пажњу на афирмацији Републике Српске како на унутрашњем, тако и међународном плану и тражењу партнера у дијелу међународне заједнице, који ће бити заинтересовани за афирмацију Републике Српске и истицање опасности од централизације Босне и Херцеговине.

Када је ријеч о нашем свеукупном дјеловању у Босни и Херцеговини, Изворна Српска као демократска странка у свом начину дјеловања је отворена за сарадњу и опредијељена да буде партнер свим странкама и политикама које не штете интересима Републике Српске, који уважавају српски народ и његове интересе, те који раде на јачању њених економских активности.

Странка је спремна да буде партнер у свим великим пројектима са партнерима из Федерације Босне и Херцеговине, све док та сарадња не почне да угрожава Републику Српску.

     2. ЗАШТИТА И ЈАЧАЊЕ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ БИЋА

Заштиту и јачање српског националног бићa реализоваћемо кроз политичко организовање, образовање, културу, спорт, медије, социјалну и популациону политику и изградњу позитивног имиџа српског народа.

Залагаћемо се за формирање одређених удружења и асоцијација које ће афирмисати српско јединство попут Српског клуба унутар којег би дјеловале све значајне личности из политичког и неполитичког живота и којима је интерес национално јединство српског народа и национална самоодрживост.

 Посебну пажњу посветићемо његовању и заштити српског језика и ћириличног писма и један од приоритетних задатака биће давање иницијативе за доношење Закона о заштити српског језика и ћириличног писма.

     3. ИЗГРАДЊА ДРУШТВА НА ДЕМОКРАТСКИМ ПРИНЦИПИМА

Слободни избори: Изворна Српска даће пуни допринос у стварању услова за слободно изражавање воље грађана на изборима у складу са законима у Републици Српској и Босни и Херцеговини, елиминисању свих видова политичке корупције и изборних злоупотреба, те кривичном процесуирању свих учесника изборних злоупотреба и политичке корупције.

Демократске институције: Изворна Српска ће се залагати да институције власти буду деполитизоване, у реформским процесима јавне управе и локалне самоуправе ћемо захтијевати изградњу и функционисање професионалних институција, институција које су доступне свим грађанима под једнаким условима, без непотизма, корупције и политичког клијентелизма.

Рационализација јавне управе треба да буде праћена смањивањем броја запослених у јавној управи и отварањем нових радних мјеста у раеалном сектору.

Залагаћемо се за процес поједностављивања и скраћивања рокова за административне процедуре, како због ефикаснијег рада институција, тако и због бољег амбијента за привлачење потенцијалних инвеститора.

Залагаћемо се да одлуке од чијег исхода зависи остваривање права и интереса грађана, доносе органи и институције, које су територијално и функционално најближе грађанима.

Демократска контрола власти: Изворна Српска се залаже за унапређење транспарентности рада свих институција, посебно приликом доношења одлука, које се тичу права и слобода грађана, и интереса Републике Српске.

Инсистираћемо на пуној јавности, законитости и одговорности институција на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини приликом располагања буџетским средствима и успостављања система санкционисања свих видова злоупотребе буџетских средстава. У том смислу истичемо важност професионалног дјеловања јавних ревизорских институција које врше контролу трошења буџетских средстава и објективно оцјењивање законитости и оправданост трошења буџетских средстава.

Учешће јавности у доношењу одлука: Залагаћемо се да поред оличења представничке демократије у парламенту, посебан облик непосредног учешћа грађана у доношењу врло значајних одлука буде и одржавање референдума на локалном и републичком нивоу, уз афирмацију иницијативе грађана.

Концепт јавних расправа по виђењу Изворне Српске мора бити у већој мјери коришћен, афирмисан и промовисан.

Залагаћемо се за концепт већег друштвеног ангажмана свих субјеката који могу дати одређени допринос у циљу реализације реформских процеса и економског развоја, а прије свега: локалних заједница, универзитета, свих политичких организација, удружења грађана, привредних субјеката, медија, грађанских иницијатива и других субјеката, који у зависности од природе одређеног питања могу дати одређени допринос у креирању одговарајуће политике и доношења значајних одлука.

Заштита и унапређење људских права и слобода: Изворна Српска ће снажно захтијевати да се обезбиједи заштита свих људских права и слобода загарантованих Уставом Републике, Уставом БиХ, Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, законима и другим правним инструментима.

Залагаћемо се за отклањање слабости у раду јавне управе због којих грађaни и други субјекти не могу брзо и једноставно остварити своја права.

Од посебне важности сматрамо да је значајно да се обезбиједи да грађани буду упознати са правним инструментима заштите њихових права и да мјере борбе против дискриминације и повреде основних права и слобода грађана укључују санкције и адекватну накнаду грађанима у случају повреде њихових основних права и слобода.

Право на суђење у разумном року и право на окончање управног поступка у законом предвиђеном року морају бити постављени и достигнути на ниво међународног стандарда остваривања људских права и слобода.

 Слобода информисања: У процесу изградње демократских институција Изворна Српска ће се посебно залагати за успостављање медијског система којим ће бити обезбијеђено слободно информисање јавности благовременим и тачним инфор-мацијама.

Залагаћемо се да медијски простор Републике Српске буде препознатљив по професионално организованим и управљачки независним медијским сервисима, прије свега то се односи на јавни сервис Радио-телевизије Републике Српске и локалне јавне медије.

Залагаћемо се за санкционисање ширења неистина, увреда и клевета путем медијских сервиса које угрожавају лични интегритет и достојанство грађана и институција.

     4. ВЛАДАВИНА ПРАВА

Једнакост свих пред уставом и законом: Полазећи од стварног стања да у Републици Српској и институцијама Босне и Херцеговине закони не важе исто за све и да се умјесто правила, једнакости свих пред законом“ примјењује правило „ако се закони супротстављају супротним интересима политичких или економски моћних појединаца, закон не важи“, Изворна Српска ће се досљедно борити свим правним средствима да основна идеја водиља у њеном политичком дјеловању буде изградња правне државе у којој ће се устави и закони поштовати и примјењивати према сваком појединцу.

Независно и самостално правосуђе: Приоритетан задатак Изворне Српске је да правосудне институције постану независне, самосталне и професионалне у свом раду и да те послове обављају провјерени и доказани кадрови, достојни одбране владавине права и заштите свих грађана под једнаким условима.

Полазећи од значаја тужилаштва и његове улоге у друштву, захтијеваћемо да се Главни тужилац Републике Српске и Главни тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине бирају непосредно на изборима између више кандидата, на основу јасно дефинисаних критеријума интегритета, стручних квалитета, постигнутих резултата и програма рада, како би се обезбиједила независност и ефикасност у њиховом раду.

Изворна Српска се залаже за поновно успостављање Судског и тужилачког савјета Републике Српске које ће дјеловати потпуно аутономно код провођења изборне процедуре избора судија и тужилаца Републике Српске и који ће на основу утврђених резултата избора, приједлоге најбољих кандидата достављати Народној скупштини Републике Српске која би бирала судије и тужиоце у Републици Српској.

Залагаћемо се да се по овом принципу трансформише и Судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, а да избор судија Суда Босне и Херцеговине и тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине на основу утврђеног приједлога Судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине бира Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

Залагаћемо се за доношење Закона о Уставном суду Босне и Херцеговине којим би се прецизније одредила надлежност овог суда, састав судија, механизам гласања и општи услови за избор судија овог суда одређени према законима у Босни и Херцеговини а то значи да судије овог суда могу бити само држављани Босне и Херцеговине.

Борба против организованог криминала и корупције: У Републици Српској и институцијама Босне и Херцеговине организовани криминал и корупција заступљени су у свим сегментима друштвеног, политичког и економског живота и кључни су узрок пропадања привреде Републике Српске и економског заостајања Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 Изворна Српска полази од става да само успостављање правног и институционалног оквира за борбу против организованог криминала и корупције, није довољно за остваривање видљивих резултата у овој дубоко укоријењеној болести нашег друштва, већ сматра, да је непостојање политичке воље у владајућим структурама главни разлог изостанка конкретних и мјерљивих резултата у борби против организованог криминала и корупције.

Изворна Српска ће се борити за унапређење капацитета тужилаштва и полицијских органа у њиховом раду како би били професионално оспособљени и усмјерени на откривање случајева нелегално стечене имовине и њено одузимање, као и процесуирање случајева прања новца.

Залагаћемо се за унапређење сарадње институција надлежних за борбу против корупције и организованог криминала, те појачаног рада полицијских органа, тужилаштва и судова на предметима из области високе корупције, политичке корупције и организованог криминала.

Правна сигурност: За Изворну Српску, обезбјеђивање правне сигурности један је од кључних предуслова за опоравак економије Републике Српске, док је главна препрека за њен свеукупни опоравак организовани криминал и корупција и зато ћемо истрајно радити на елиминисању свих облика организованог криминала и корупције и санкционисања починилаца ових најтежних облика кривичних дјела када је у питању наш привредни систем.

Као предуслов за привлачење страних инвеститора који би легално пословали у Републици Српској, обезбиједићемо сигурност њиховог улагања, предвидивост и уједначеност поступака код надлежних органа, што укључује брже, једноставније и сигурније издавање исправа, могућност вансудског рјешавања спорова, доношење судских одлука у разумном року, уједначеност судске праксе.

     5. ДРУШТВО ЈЕДНАКИХ ШАНСИ, СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА, СОЛИДАРНОСТ, ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА И ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Друштво једнаких шанси:.Изворна Српска ће се залагати за корјените реформе у економској и социјалној сфери како би се елеминисале изражене социјалне разлике.

Полазимо да је право на рад основно социјално право, које обезбјеђује појединцу и његовој породици услове за егзистенцију и достојан живот. Међутим, евидентно је да је право на рад у Републици Српској и институцијама Босне и Херцеговине привилегија, и да у највећој мјери остваривање овог права зависи од партијске припадности и родбинских веза, што доводи до потпуне дискриминације грађана.

Изворна Српска ће се залагати да право на запослење буде омогућено сваком грађанину под једнаким условима, у складу са стручним и радним способностима.

Залагаћемо се да Република Српска у складу са принципима социјалне правде обезбиједи подједнаку заштиту од незапослености свим радницима, односно право на праведну и примјерену надокнаду након губитка посла.

Сваки грађанин мора имати адекватну социјалну заштиту, па се залажемо за свеобухватну реформу у овој области, укључујући прије свега рјешавање материјалних, техничких и кадровских проблема социјалних установа, укључујући и побољшање координације у раду са мјесним заједницама у циљу веће ефикасности и доступности социјалне заштите.

Смањење сиромаштва: Учестали раст цијена, стално повећање фискалних дажбина и увођење нових фискалних и нефискалних оптерећења, ниске плате и велики проценат незапослености, проузроковали су да у Републици Српској имамо све више сиромашних грађана. Изворна Српска се залаже за израду Стратегије за смањење сиромаштва у Републици Српској која би била усаглашена са новом стратегијом економског развоја, а којом ће се ургентно и на системски начин приступати рјешавању овог друштвеног проблема.

Осим бриге о сиромашнима, залагаћемо се за превентивно дјеловање против сиромаштва и спречавања појаве нове структуре сиромашних грађана тако што ће се покренути привредни раст, отворити нова радна мјеста и започети свеобухватни процес оспособљавања социјално угрожених категорија становништва.

Залагаћемо се да сиромашне категорије становништва имају једнако право у погледу запошљавања, приступа здравству, образовању и укупном друштвеном животу.

Солидарност: Идеја водиља Изворне Српске је изградња хуманог и социјално праведног друштва, па самим тим, залагаћемо се за државу социјалног старања, уз строго поштовање закона.

Реформа социјалне заштите треба да буде реализована са циљем да се отклоне злоупотребе у овој области, социјалнa политикa усмјерена ка заштити угрожених категорија становништва и законска права на коришћење социјалних служби, као и законско обезбјеђење надокнада за незапослене које не смију бити злоупотребљиване.

Права радника: Тежак социјално-економски положај великог броја запослених у Републици Српској захтијева неопходност примјене радикалних метода борбе за остваривање основних радничких права. Права великог броја радника у Републици Српској се брутално крше и у приватном и јавном сектору. Постала је нормална појава да послодавци крше законе из области радног законодавства, а да надлежне институције и инспекције не реагују, док негативне посљедице оваквог стања сносе у највећој мјери запослени, али и цијела друштвена заједница.

Изворна Српска се залаже да се прекине пракса грубог кршења права радника и да се на то гледа као на нормалну појаву. Залажемо се за грубо санкционисање свих повреда права из радног односа и за ригорозне мјере кажњавања, а посебно у случајевима политичког притиска на запослене и мобинг.

Залажемо се за енергичније дјеловање инспекције рада и других надлежних органа, те предузимање одлучних реакција и кажњавања свих послодаваца који израбљују раднике и крше права из радног односа.

Изворна Српска се залаже за деполитизацију синдиката кроз јачање њихове позиције јер синдикат мора бити асоцијација радника која искрено заступа аутентичне интересе и захтјеве запослених у Републици Српској. Заједно са слободним и независним синдикатима захтијеваћемо боље услове рада, поштивање колективних уговора уз снажно противљење свим облицима дискриминације радника.

Учешће запослених и њихових синдиката приликом доношења кључних економских и социјалних одлука мора бити обезбијеђено као легитимно а не политичка или партијски диригована и контролисана активност.

Залажемо се да улога социјалног дијалога не буде формална, већ суштинска како би се кроз дијалог свих заинтересованих страна одлучивало о стратегији и политици запошљавања, о приједлозима законских рјешења из области радног и социјалног законодавства.

Залажемо се за обезбјеђивање европских стандарда заштите на раду.

Право на пензију: Залагаћемо се да Република Српска прилагоди свој пензијски систем уз уважавање чињенице да имамо све већи број старе популације и све већи број корисника права из области пензијског и инвалидског осигурања.

Изворна Српска се залаже за континуирано усклађивање пензија са растом трошкова живота, што би на неки начин створило услове за боље услове живота и исправљање неправде према овој категорији становништва. Захтијеваћемо да се доња граница висине пензије у Републици Српској постави на ниво који може задовољити елементарне животне потребе.

Изворна Српска ће снажно дјеловати на спречавању сваке злоупотребе остваривања права на инвалидску пензију, са циљем да ово право остваре само она лица која испуњавају законске услове.

Залагаћемо се за бољу здравствену заштиту пензионера, и могућност да се под повољним условима лијече и у приватном сектору.

Тражићемо да се изгради више старачких домова и да цијене смјештаја у тим домовима буду прилагођене примањима пензионера.

Права и слободе за лица са посебним потребама: Побољшање друштвеног положаја лица са посебним потребама и стварање услова за самосталан живот и рад, Изворна Српска не посматра кроз принцип солидарности, већ примарно као питање основних људских права и слобода. У том правцу дјеловаћемо да се елеминишу све нормативне, институционалне и друге баријере у остваривању права и слобода лица са посебним потребама.

Залажемо се за потпуну хармонизацију домаћег законодавства са међународним документима и међународним стандардима која регулишу ову област како би ова лица била третирана као пуноправни и равноправни чланови друштва која могу допринијети развоју друштва и његовом свеукупном напретку.

Залажемо се за редовно издвајање буџетских средстава за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са посебним потребама, њихову пуну социјалну инклузију, те строгу и редовну контролу послодаваца када је у питању поштовање права на рад лица са посебним потребама.

     6. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Стратегија економског развоја: Залагаћемо се да Стратегија економског развоја Републике Српске буде заснована на отварању нових радних мјеста кроз покретање производње, подстицање извоза домаћих производа, ограничење увоза производа са иностраних тржишта која се могу обезбиједити у Републици Српској и привлачењем страних инвеститора.

Изворна Српска сматра да стратегија економског развоја Републике Српске треба да почива на развоју пољопривреде, туризма, енергетике и дрвопрерађивачке индустрије, као стратешких грана привреде, уз примјену савремених стандарда и стално улагање у образовање стручног кадра.

За Изворну Српску је потпуно неприхватљиво да у привредним областима, у којима постоји потенцијал за производњу и извоз, Република Српска највише увози и да на тај начин потпуно погрешном политиком сама уништава своје привредне потенцијале умјесто да води политику унапређења својих ресурса и стварања услова за унапређење производних капацитета у Републици Српској.

Изворна Српска се залаже за развојну политику, којом ће бити максимално искоришћени сви људски, материјални и природни потенцијали Републике Српске у циљу остварења економског развоја и подизања животног стандарда грађана.

Борићемо се свим политичким средствима да се максималним коришћењем наших економских потенцијала, те адекватним законским и институционалним инструментима заштити наше домаће тржиште од нелојалне конкуренције и монопола интересних група.

У циљу економског и привредног опоравка Републике Српске, строго ћемо инсистирати на примјени европског стандарда строге контроле и ригорозног санкционисања нелојалне конкуренције и злоупотреба монопола на тржишту.

Наша привреда се мора развијати и градити на начин да издржи притисак конкуренције и да задовољи строге захтјеве на тржишту Европске уније, а то подразумијева, да се морају дефинисати области привреде у којима је могуће остварити конкурентну предност наших производа који ће бити препознатљиви са високим степеном квалитета.

Као једну од основних претпоставки укупног економског развоја Републике Српске, видимо реализацију и довршетак кључних инфраструктурних пројеката у области саобраћаја и развоју саобраћајне инфраструктуре, којом би се побољшала унутрашња повезаност, као и повезаност са земљама региона и свијета.

Посебно ћемо се залагати за ревизију концесионих уговора, да коришћење природних добара по основу концесија буде транспарентно и да концесије буду додијељене одговорним концесионарима уз строго поштовање закона и плаћања одговарајуће концесионе накнаде.

Залажемо се за планско уређивање заштите и начина експлоатације шума, и строго санкционисање бесправне сјече и крађе дрвета.

Мала и средња предузећа сматрамо посебно важним покретачем економског развоја и са аспекта смањења незапослености, па у том правцу радићемо на стварању институционалне подршке овим субјектима кроз јачање конкурентности домаће привреде и кроз систем олакшица и субвенција за подстицање извоза.

Залагаћемо се за одређене олакшице и субвенције у предузетништву и самозапошљавању.

Посебно ћемо радити на развоју туризма за које Република Српскa има огромне а недовољно искоришћене капацитете.

Развој пољопривреде и села: Изворна Српска пољопривреду види као основну полугу привредног развоја и раста, као сектор коме треба посветити посебну пажњу и обезбиједити посебне подстицаје за производњу стратешких пољопривредних култура и обнављање сточног фонда.

Опредјељење Изворне Српске је да Република Српска подржи и помогне пољопривреднике да издрже притисак увођења европских прописа и стандарда у области пољопривреде.

Основно залагање Изворне Српске је да у области пољопривреде и руралног развоја захтијева да Република Српска не увози оне пољопривредне производе које може сама да произведе и извози.

Захтијеваћемо да се заштите пољопривредни производи ознакама географског поријекла и подржи производња што већег броја пољопривредних производа Републике Српске који имају потенцијал да постану конкурентни и препознатљиви, те селективно одређивање производа који треба да постану бренд из Републике Српске.

Залажемо се за оснивање аграрног фонда који би обезбјеђивао гаранције за добијање пољопривредних кредита и да се највећи дио екстерних кредитних задужења Републике Српске усмјери на подршку развоја пољопривредне производње.

Изворна Српска се залаже да се на стратешки начин приступи рјешавању проблема уситњених посједа и неискориштеног пољопривредног земљишта. Сматрамо да Република Српска свим расположивим средствима треба да помогне и подржи развој кооператива (кластера) који би представљали нова профитна предузећа у мјешовитом, јавно-приватном власништву Републике Српске и заинтересованих пољопривредних произвођача који живе у одређеном регионалном подручју и који дијеле заједнички интерес за производњу конкурентних производа са заштићеним поријеклом. За реализацију овог концепта, Република Српска треба да обезбиједи земљиште, инфраструктуру, одређена кредитна средства по почетно веома повољним условима, као и дио стручног кадра. Кооператива би управљала и водила стручни надзор над процесом производње заједничког производа код свих појединачних произвођача у смислу испуњавања свих стандарда квалитета и маркетинга, како би извоз тих производа био конкурентан по цијени, квалитету и паковању.

Изворна Српска ће се залагати за оснивање посебне Развојне аграрне банке која би по нижим каматним стопама кредитирала пољопривредну производњу и свим пољопривредним произвођачима обезбиједила приступ кредитним средствима под једнаким условима.

Инсистираћемо да се донесе посебан Закон о агробуџету којим ће се јасно дефинисати приоритети, принципи и критеријуми за додјелу средстава одређених за пољопривреду и предвидјети ригорозне санкције за оне који злоупотребљавaју новчана средства намијењена за развој пољопривреде.

Унапређење пољопривредне производње подразумијева и улагање у инфраструктуру на сеоском подручју у циљу развоја пољопривреде и задржавања људи на њиховим пољопривредним газдинствима, те предузимање и других мјера за побољшање животног стандарда и друштвеног положаја људи који живе на селу.

Наглашавамо да Република Српска не смије дозволити да њени пољопривредни произвођачи буду у положају социјалних случајева.

Запошљавање: Залагаћемо се за концепт који ће обезбиједити да се привредним растом, растом инвестиција и подизањем конкурентности привреде ријеши алармантни проблем незапослености. Изворна Српска сматра да социјални програми морају да буду системски уграђени у законску регулативу и да морају да се односе на превентивну обуку радника у предузећима гдје се очекује отпуштање радне снаге, подстицање различитих облика удруживања потенцијалних предузетника у одређеном регионалном подручју, као и продуктивну употребу отпремнина и средстава од продаје акција у правцу самозапошљавања и преквалификације радника.

Ревизија приватизације: Изворна Српска ће се залагати за спровођење детаљне провјере досадашње приватизације и уколико се установи да је одређен поступак приватизације спроведен незаконито и уз извршење кривичног дјела, инсистираћемо на поништењу поступка приватизације и одузимању нелегално стечене имовине.

Залагаћемо се да се учине јавно доступним сви приватизациони уговори које је неко потписао у име Владе и Републике Српске.

Изворна Српска не подржава концепт апсолутне приватизације и залаже се за привреду у којој коегзистирају приватно и државно власништво. Наше опредјељење је да стратешке ресурсе Републике Српске треба сачувати у власништву Републике Српске, и од њих направити окосницу привредног развоја.

Равномјеран регионални развој: Изворна Српска ће водити политику равномјерног регионалног развоја засновану на принципу економске оправданости и оптималне искоришћености ресурса на одређеном подручју. Планирамо да стратешки приступамо економском регионалном развоју, уз успостављање пуне сарадње републичких органа, локалне власти и становништва. Сматрамо да републички органи морају бити партнер јединицама локалне самоуправе како би се оне што боље припремиле за кандидовање пројеката и обезбјеђивање средстава из фондова Европске уније.

Макроекономска стабилност: Изворна Српска ће захтијевати спровођење низа ургентних мјера у области фискалне политике, посебно у дијелу јавног дуга, буџетског дефицита, јавне потрошње и јавних прихода како би се постигла равнотежа буџета на начин да се повећа капитал, а смањи текући буџет.

Залагаћемо се за повољније задужење код међународних финансијских институција, али искључиво за задуживање које би било усмјерено на ревитализацију производних капацитета како би се опоравила привреда и олакшало сервисирање нагомиланих дугова, а не задуживање за покривање буџетског дефицита.

Залагаћемо се да се изврши потпуна рационализација трошења буџетских средстава и повећа ниво фискалне дисциплине, а прије свега контрола наплате фискалних јавних прихода, да се унаприједи систем интерних контрола и ревизија трошења јавних средстава, уз строго санкционисање противзаконитог трошења.

Снажно ћемо се залагати за елиминацију дискриминације и неправде у наплати пореза, јер поред тога што се на овај начин крше закони и наноси штета буџету, успоставља се и неравноправан положај субјеката на тржишту и омогућава нелојална конкуренција која угрожава привредни развој и одлазак привредних субјеката из Републике Српске.

Залагаћемо се за усвајање низа пореских закона, који ће имати за циљ да се опорезује екстрапрофит и спријече злоупотребе у пореском систему, да се успостави праведан и ефикасан порески систем, који ће бити у функцији стабилности и привредног развоја Републике Српске, порески систем који ће бити подстицајан, прогресиван и праведен.

     7. УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Образовање: Изворна Српска сматра да је образовање основно средство самоодржавања једног друштва које жели да има сигурну будућност и најбољи пут за излазак из сиромаштва и за убрзан развој државе и друштва у цјелини.

Циљ образовања је стварање истинске интелектуалне елите, која је у стању да самостално и критички мисли, и формирање стручног кадра, способног да суштински допринесе развоју државе у свим аспектима друштвеног живота.

 Залагаћемо се за стварање амбијента, у којем образовање неће бити сведено на стицање дипломе, а студирање на добијање академских бодова који би послужили за запошљавање политички подобних кадрова.

Залагаћемо се за усклађивање уписне политике високог образовања са потребама тржишта рада, како би се спријечила хиперпродукција кадрова за којима не постоји потреба у садашњој понуди и потражњи на тржишту рада. Изворна Српска се залаже да уписна политика и политика укупног образовног система мора бити прилагођена потребама Републике Српске, што укључује и ургентно проналажење рјешења за проблем високог процента незапослености факултетски образованих грађана.

Примарни циљ радикалних промјена у образовној политици је да се поред основног образовања, обезбиједи и бесплатно високо образовање за оне профиле кадрова који су неопходни за развој друштва и чији је недостатак идентификован на тржишту рада.

Одлучно ћемо захтијевати да се повећају издвајања из буџета на свим нивоима образовања како би школовање било достуно и бесплатно за највећи број грађана Републике Српске.

Противимо се наметању високих школарина које нису у складу са материјалним и социјалним положајем највећег броја грађана Републике Српске.

Захтијеваћемо да Република Српска обезбиједи већи систем подршке у виду стипендија, бенефицираног коришћења смјештаја у студентским и ђачким домовима, примарно за дјецу палих бораца и инвалида отаџбинског рата, дјецу цивилних жртава рата, школовање дјеце из сиромашних породица и дјеце са посебним потребама.

Изворна Српска ће изричито захтијевати да се обезбиједи независност универзитета од партијског и политичког утицаја, и да се заштити аутономија и интегритет универзитета.

Примарно се залажемо да јавни универзитети обнове свој кредибилитет и обезбиједе конкурентност, како у односу на приватне универзитете тако и у односу на универзитете у иностранству. Јавни универзитети морају да поврате статус најугледнијих институција високог образовања, уз јасне и препознатљиве критеријуме квалитета, најстручнији кадар, иновиран начин организовања наставе, и јасно послатом поруком да независност универзитета прије свега подразумијева одсуство политичког и партијског утицаја.

Залажемо се да јавни универзитети не треба да се руководе логиком профита, већ да је њихова примарна обавеза да се старају о јавном интересу јер и врше дјелатност од посебно важног интереса за Републику Српску.

Култура: Полазимо од познате констатације да је свака држава озбиљна и одговорна онолико колико води рачуна о својој култури, традицији и историјском насљеђу.

Залагаћемо се да садашње и будуће генерације буду утемељене на знању о богатству историје српског народа и културној традицији српског народа у Босни и Херцеговини, те уопште о историји и културном богатству српског народа.

Залагаћемо се за подједнаку бригу и очување разноликости културног идентитета свих конститутивних народа у Босни и Херцеговини и културног идентитета свих националних мањина.

Противимо се свакој злоупотреби културе у сврху партијско-политичке пропаганде или идеолошке индоктринације и потребама политичких странака нарочито у предизборној кампањи.

Подстицање развоја културног туризма у Републици Српској потребно је обезбиједити са стратешким приступом и убјеђењем да културни туризам може допринијети да туристички потенцијал Републике Српске буде обогаћен.

Сматрамо да је заштита и очување културно-историјских добара један од приоритетних задатака Републике Српске, што подразумијева и израду вјеродостојне евиденције културних добара Републике Српске, сагледавање стања у којем се културно-историјски споменици налазе, те предузимање ургентних мјера да се најугроженији културно-историјски споменици санирају и заштите од даљег пропадања.

Захтијеваћемо да се културно-историјски споменици српског народа евидентирају, обиљеже и санирају и на подручју Федерације Босне и Херцеговине и да се по том питању успостави одговарајућа сарадња са надлежним органима Федерације Босне и Херцеговине.

Залагаћемо се за стални инспекцијски надзор културно-историјских споменика и строго санкционисање сваког вида девастације културне баштине на подручју Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

Одлучно се залажемо да се на нивоу Републике Српске и локалних заједница обезбиједе средства да сви музеји и галерије у Републици Српској буду стављени у функцију и отворени за посјетиоце.

Залагаћемо се за обнову и реконструкцију не само вјерских објеката који су обиљежје српског народа, већ и за обнову и реконструкцију свих вјерских објеката на подручју Републике Српске, полазећи од тога да ови објекти припадају културном и духовном насљеђу Републике Српске, као што се залажемо и за обнову свих вјерских објеката на подручју Федерације Босне и Херцеговине.

Подржавамо неселекитаван приступ у организовању и одржавању квалитетних културних манифестација, које промовишу културно насљеђе и обичаје Републике Српске и свих народа који живе у Републици Српској.

Залагаћемо се за побољшање материјалног положаја културних стваралаца и запослених у установама културе, као и за елиминисање елемената дискриминације и селекције на идеолошки и политички подобне умјетнике, и умјетнике чија се вриједност и допринос умањују само зато што се не сматрају политички подобним ако не подржавају владајућу политичку структуру.

Подржавамо сваки вид регионалне и међународне сарадње у области културе и промоцију наше културне баштине ван граница Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Спорт: Изворна Српска ће промовисати и подржавати такмичарски спорт и рекреацију као здраве облике живота.

Један од приоритетних циљева у области спорта биће стварање услова да дјецу и омладину вратимо на спортске терене и обновимо културу одрастања младих нараштаја уз спорт и рекреацију. Посебно наглашавамо значај, афирмацију и подизање квалитета физичке културе у основним и средњим школама.

Залагаћемо се да модернизација и изградња спортске инфраструктуре треба да крене од оних спортова за које постоји највише интересовања и у којем наши спортисти остварују најбоље резултате.

Залагаћемо се да се у сваком спорту ради на препознавању и афирмацији талената и да се обезбиједи стипендирање препознатих и потврђених талената, без обзира на спорт којим се баве.

Залагаћемо се да Република Српска и јединице локалне самоуправе подрже аматерске спортске клубове на основу утврђених објективних критеријума.

     8. БРИГА О ПОРОДИЦИ И СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ

Брига о породици: За Изворну Српску породица је природна и основна заједница у друштву због чега брига о породици представља основни предуслов прогресивног друштвеног развоја. Данас је породица у Републици Српској суочена са бројним изазовима и проблемима који су у највећој мјери посљедица лоших економских прилика и поремећеног система вриједности. Проблеми који оптерећују породицу манифестују се кроз сиромаштво, насиље, губљење идентитета, наркоманију, алкохолизам, и углавном на економску неизвјесност. Посљедице оваквог стања су мали број закључених бракова, велики проценат развода и пад наталитета.

У циљу заштите породице Изворна Српска се залаже за хитно предузимање одређених мјера, и то: законском регулативом утврдити потребе и проблеме просјечне породице, успоставити уску сарадњу надлежних органа Републике Српске и невладиног сектора који се бави овом проблематиком и надлежних служби јединица локалне самоуправе, пронаћи начин да се одреде одређене субвенције и подстицај за развој породичног предузетништва, посебно у неразвијеним подручјима како би се поправила демографска слика Републике Српске.

Залагаћемо се да млади брачни парови под повољним условима у односу на постојеће, лакше ријеше своје стамбено питање.

Посебну бригу треба посветити самохраним мајкама и очевима и напуштеној дјеци.

Залагаћемо се да мајке са троје и више дјеце имају повољније услове код остваривања права на пензију и наш приједлог ће бити да тај услов буде 25 година радног стажа.

Залагаћемо се за остваривање права на дјечији додатак под повољним условима, посебно повећану друштвену бригу о дјеци на подручју с ниским наталитетом, омогућавање кредитних и свих других олакшица за породице с троје и више дјеце.

Стратегија за младе: Тешко економско стање, одсуство владавине права и јасног система вриједности проузроковали су да млађе генерације постану највећи губитници оваквог стања, а самим тим и Република Српска јер је посљедица оваквог стања све већи број младих који напуштају овај простор и одлазе у друге земље.

Свјесни да млади желе државу у којој ће радити и стварати породицу, усавршавати своја знања и вјештине, ургентан циљ наше политике је укључивање свих надлежних органа Републике Српске да се хитно предузму мјере на побољшању статуса и перспективе младих, мјере које ће зауставити одлазак младих из Републике Српске и то сматрамо приоритетним задатком свих у Републици Српској. Истовремено се залажемо за предузимање системских мјера за повратак из дијаспоре свих младих који су у потрази за бољим животом напустили Републику Српску.

Изворна Српска сматра да дугорочни развој Републике Српске у великој мјери зависи од тога у каквом амбијенту ће живјети и сазријевати генерације младих нараштаја и колике су шансе за њихово економско осамостаљивање, због чега се залажемо за системски приступ друштва према потребама младих и да се дефинишу јасне мјере неопходне за развој младих у сваком погледу, њихово укључивање у друштвени живот у пуном капацитету, са посебном пажњом цјелокупне друштвене заједнице.

Полазећи од чињенице да је процес економског осамостаљивања младих данас успорен и да то пролонгира и заснивање њихових породица, Изворна Српска се залаже за изградњу друштва једнаких шанси за све припаднике млађих генерација, за њихово квалитетно образовање што подразумијева и усклађивање образовног система са потребама тржишта рада како би се отвориле могућности лакшег запошљавања, лијечење и превенцију од болести зависности, промовисање рада удружења младих, стимулисање и субвенционисање свих облика запошљавања младих и њиховог предузетништва уз одређене пореске олакшице, те веће учешће младих у доношењу одлука везаних за њихов статус и перспективе.

     9. БОЉЕ И ЈЕФТИНИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Један од кључних програмских циљева Изворне Српске је да здравствена заштита буде доступна свима под једнаким условима.

Залагаћемо се за систем здравствене заштите, који неће почивати на корупцији и протекцији, већ на једнаком третману свих грађана. Као неодложан задатак Изворна Српска поставља обрачун са криминалом и корупцијом који су дубински и системски проблем у здравству.

Реформа здравствене заштите мора бити извршена са основним циљем да се омогући лакша доступност и приступачност здравствених услуга, а не да се мјесецима чека да се обави одређени љекарски преглед.

Подизање квалитета здравствене заштите и обезбјеђивање бесплатне здравствене заштите за све грађане, а нарочито за: дјецу, труднице, ратне војне инвалиде, породице погинулих бораца, цивилне жртве рата, стара лица, лица са посебним потребама, као и лица обољела од тешких хроничних болести, сматрамо једним од приоритетних задатака у овој области.

Залагаћемо се за увођење ефикасног механизма контроле здравствених установа, те изједначавање права и обавеза јавних и приватних здравствених установа.

Изворна Српска се залаже да Република Српска уложи значајна средства у јавне здравствене установе са циљем да не дозволи да приватне здравствене установе буду неупоредиво боље опремљене за квалитетније пружање услуга у односу на јавне здравствене установе.

Залажемо се да се докторима ограничи број прегледа и интервенција у једном дану на разумну мјеру како би били у стању да пруже адекватну пажњу и квалитетну здравствену услугу сваком пацијенту.

Република Српска се последњих година суочава с проблемом одлива високообразованих медицинских кадрова, посебно специјалиста различитих грана медицине, али ништа мање и са одливом медицинских радника са средњом стручном спремом, што све може имати далекосежне посљедице не само за Републику Српску, већ и за сваког грађанина Републике Српске. Изворна Српска ће захтијевати од Владе Републике Српске и надлежног министарства да хитно предузму све мјере које ће овај тренд зауставити, уз истовремено постављање захтјева за подизање стандарда здравствених радника, односно стварања бољих услова рада, већа лична примања, и све друге мјере које би стимулисале медицинске раднике да не одлазе из Републике Српске.

Изворна Српска сматра да је недопустиво и крајње неодговорно, да снижавање цијене лијекова буде предмет политичких договора, а ништа мање и поражавајућа чињеница је и да пацијенти на болничком лијечењу морају сами да купују потребне лијекове и основна медицинска средства, што нас додатно обавезује да се залажемо за корјените промјене у здравству.

     10. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изворна Српска сматра да је заштита животне средине неодвојива од економске политике и очувања здравља људи, и зато ћемо се залагати за нови однос према животној средини, како би се заштитило здравље људи, витални природни ресурси и простор у којем живимо.

Залагаћемо се за досљедну примјену закона који регулишу ову област и даћемо пуни допринос за усклађивање ових закона са препознатљивим међународним стандардима и за регулативу која ће санкционисти тзв. еколошки криминал.

Захтијеваћемо да се строго санкционише сваки случај нелегалне сјече шуме, нелегалан лов или риболов, нелегално депоновање отпада, девастација ријечних корита и водотока, девастација обалног и заштићеног подручја, уништавање заштићених и угрожених врста биљног и животиљског поријекла, и свих других облика деградирања заштићеног природног богатства.

У циљу заштите животне средине, свјесни недовољно развијене еколошке свијести, селективне примјене закона и недовољне одговорности институција, Изворна Српска ће подржавати активности свих субјеката који се боре за заштиту животне средине, укључујући и давање подршке легалним еколошким покретима и невладиним организацијама.

     11. ОТВОРЕНОСТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Изворна Српска се снажно залаже за његовање и развијање најближих односа са земљама региона, а посебно са Србијом, не само што нас вежу дубоке историјске, културне и духовне везе, већ и због чињенице да је Србија један од највећих трговинских и инвестиционих партнера Републике Српске.

Залажемо се и за успостављање сарадње са свим земљама региона, не само због развијања добрих и пријатељских односа, већ то видимо и као прилику за јачање капацитета Републике Српске и Босне и Херцеговине на путу европских интеграција, изградњу механизама за уклањање баријера за слободан проток људи, робе, капитала и услуга, културних, научних и других достигнућа.

Сматрамо да придруживање Босне и Херцеговине Европској унији представља прилику да Република Српска као дио Босне и Херцеговине изгради своје институције у складу са савременим европским стандардима. Исто тако, сматрамо да ће придруживање Босне и Херцеговине Европској унији, уз пуно поштовање уставног уређења Босне и Херцеговине, омогућити стабилно политичко, економско и пословно окружење, нове развојне могућности, подстицање конкурентности домаћих предузећа, модернизацију пословања и употребу нових технологија.

Сматрамо да постоје дубоке историјске, културне и духовне везе са Руском Федерацијом и руским народом и да је због његовања и одржавања тих веза потребно успоставити и блиске односе са овом земљом.

Залагаћемо се да Република Српска остварује сарадњу и са другим пријатељским земљама у свијету у циљу размјене и усвајања добре праксе, привлачења инвестиција и отварања нових тржишта за извоз домаћих производа.

IV УМЈЕСТО ЗАКЉУЧКА

Изворна Српска је опредијељена да овај програм представља оквир за политику коју ће она спроводити, и да ће у овим оквирима сачињавати оперативне намјенске програме и изборне платформе, како би се оствариле основне вриједности дјеловања ове политичке организације.

Сматрамо да овај програм представља историјски допринос развоју Републике Српске, са надом и убјеђењем, да ће основна начела Програма у континуитету слиједити и будуће генерације у Републици Српској и да ће наша политика допринијети реализацији основних вриједности цивилизованог, просперитетног и економски препознатљивог друштва.

Бања Лука, 05. фебруар 2017. године     

Број: 2/17

Предсједник Радног

Предсједништва

Оснивачке скупштине

мр Рајко Паповић