Саопштења

Забринутост због "Еко-топлане"

Број: 01-3/18
Бања Лука, 29.01.2018.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Главни одбор Изворне Српске  изражава озбиљну забринутост чињеницом да ће Скупштина града Бања Лука расправљати и усвојити нову Oдлуку о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије и Oдлуку о тарифном систему са методологијом обрачуна испоруке топлотне енергије. 
Наиме, према овим одлукама, ако буду усвојене, био би прекршен читав низ важећих законских и подзаконских прописа, а и сам Устав Републике Српске.
Сви грађани који користе ове услуге гријања, без обзира на то да ли имају калориметре или не, били би доведени у позицију да се цијена ове услуге унапријед не зна, односно да ће она зависити од читавог низа других услова за производњу топлотне енергије.
Плаћање додатних паушалних накнада за грађане који имају уграђене калориметре није у сагласности са важећим законским прописима с обзиром на то да се количина испоручене енергије мјери искључиво на бројилу односно калориметру и цијена зависи од броја потрошених калорија и не може бити везана за било какве паушале.
Омогућавањем овим одлукама Комуналној полицији да у циљу провјеравања коришћења топлотне енергије може улазити у станове корисника озбиљно се крше одредбе Устава, према којима је стан неповредив и у њега се може ући само на основу правоснажне одлуке суда.
Свакако поред наведених, кршења закона и Устава представља и чињеница да одборници својом одлуком дају овлашћења градоначелнику да он потпише уговор, а да они нису ни видјели приједлог уговора нити знају како и на који начин ће бити регулисани међусобни односи града и „Еко-топлане Бања Лука“.
 О истом се може рећи и за Скупштину акционарa друштва старе топлане на којој  се акционари изјашњавају о овлашћењу директора да потпише овај уговор, а да га нису ни видјели.
Предлажемо да одборници Скупштине града  повуку из даље процедуре приједлоге наведених одлука и да се баве утврђивањем  читавог низа незаконитости  и економских ефеката у вези са изградњом „Еко-топлане Бања Лука“.
Ако би наведене одлуке биле усвојене и поред ове забринутости, грађани Бање Луке који користе ове услуге би ни криви ни дужни сносили посљедице овако крајње бахатог понашања градских власти, а акционари старе топлане морали би као и одборници Скупштине града сносити све правне посљедице које проистекну из овако незаконито донесених одлука Скупштине акционара и Скупштине града Бања Лука.
Главни одбор Изворне Српске свим дозвољеним правним средствима ће оспоравати овако донесене одлуке и инсистирати на поштивању правног поретка, односно Устава и других прописа Републике Српске.

    Предсједник Изворне Српске  
Академик проф. др Витомир Поповић


Датум објаве - 29.01.18